Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

25/2016 F.z., Pokyn č. MF-9 kterým se ruší pokyn řady D upravující problematiku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitých věcí

25/2016 F.z.
POKYN č. MF-9
kterým se ruší pokyn řady D
upravující problematiku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitých věcí
 
Zpracovatel: Ing. Zuzana Gajewská
Č.j.: MF-14450/2016/2601-19
Tel.: 257 042 927
PID: MFCR6XTZPG

S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění tohoto