Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

25/2015 F.z., Změna Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

25/2015 F.z.
Změna
Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Referent:
Ing. Tomáš Sluka
Č.j.: MF-57032/2015/5407
 
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
PID: MFCR5XTGTH
 
ze dne 17.12. 2015
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 3/2011 ze dne 30. března 2011, ve znění účinném od 31. prosince 2011, jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 5/2011 ze dne 20. října 2011, ve znění účinném od 31. prosince 2011, jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 ze dne 31. prosince 2013, ve znění účinném od 1. ledna 2014, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 5/2014 ze dne 19. prosince 2014, ve znění účinném od 1. ledna 2015.
1. V bodu 5.1.1. se věta druhá zrušuje.
2. V bodu 5.2. se slovo „určení“ zrušuje a slova „odpisové skupiny“ se nahrazují slovy „odpisová skupina“.
3. Bod 5.3. se včetně nadpisu zrušuje.
4. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1
Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce „CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“
 
Část A Účetní odpisová skupina I
Účetní odpisová skupina
CZ-CPA
 
I
01
Produkty zemědělství a myslivosti a související služby
I
01.49.12
Hospodářské ptactvo, živé, j. n.
 
 
 
I
13
Textilie, vč. souvisejících služeb a prací
I
13.92.22
Nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty; lodní plachty, plachty pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; stany a kempinkové výrobky (vč. nafukovacích matrací)
I
13.92.23
Padáky (vč. řiditelných padáků) a rotorové padáky; jejich díly
I
13.92.29
Ostatní konfekční textilní výrobky (vč. hadrů na podlahu, na nádobí, prachovek a podobných čisticích hadrů, záchranných vest a záchranných pásů)
 
 
 
I
16
Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky, vč. souvisejících služeb a prací
I
16.29.22
Výrobky z přírodního korku
I
16.29.24
Aglomerovaný korek; výrobky z aglomerovaného korkuj, n.
 
 
 
I
23
Ostatní nekovové minerální výrobky, vč. souvisejících služeb a prací
I
23.12.12
Bezpečnostní sklo
I
23.12.13
Skleněná zrcadla; izolační skla (z několika tabulí skla)
I
23.13.13
Užitkové sklo používané ke stolování nebo ke kuchyňským účelům, jako toaletní nebo kancelářské předměty, jako pokojová dekorace apod.
I
23.19.24
Skleněné díly pro svítidla a osvětlovací zařízení, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky
I
23.19.26
Skleněné výrobky j. n.