Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

24/2016 F.z., Pokyn č. MF-8 kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z nemovitých věcí

24/2016 F.z.
POKYN č. MF-8
kterým se zrušují vybrané pokyny řady D
upravující problematiku daně z nemovitých věcí
 
Zpracovatel: Ing. Zuzana Gajewská
Č.j.: MF-14450/2016/2601-18
Tel.: 257 042 927
PID: MFCR6XTZPB

S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušuji níže uvedené pokyny upravující problematiku daně z nemovitých věcí, neboť již nejsou v současné