dnes je 3.10.2023

Input:

21/2006 F.z., Zveřejnění souboru otázek pro základní, střední a vyšší kvalifikační stupeň pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí - 2. přepracované vydání - platné od 1.4.2006

21/2006 F.z., Zveřejnění souboru otázek pro základní, střední a vyšší kvalifikační stupeň pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí - 2. přepracované vydání - platné od 1.4.2006
Zveřejnění souboru otázek pro základní, střední a vyšší kvalifikační stupeň pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí - 2. přepracované vydání - platné od 1. 4. 2006.
 
Referent: Ing. Miroslav Sýkora, tel.: 257 042 670
Č.j.: 32/35 375/2006-321
 
ze dne 20. března 2006
Ministerstvo financí, jako orgán státního dozoru v pojišťovnictví pro území ČR, podle ustanovení Zkušebního řádu pro odborné zkoušky pojišťovacího zprostředkovatele a likvidátora pojistných událostí, zveřejňuje druhé, přepracované vydání souboru otázek pro základní, střední a vyšší kvalifikační stupeň, platné od 1. 4. 2006.
 
Ředitelka Úřadu:
Ing. Milada Staňková, v. r.
 
Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň
otázky č. 1 - 297.
1. Zákon o pojišťovnictví upravuje:
a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti.
b) Podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon dohledu v pojišťovnictví.
c) Podmínky uzavírání pojistné smlouvy.
2. Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnou nebo zajišťovnou se sídlem na území České republiky?
a) Ne.
b) Ano.
c) Ano, ale pouze provozování pojišťovací činnosti.
3. Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací činnosti na území České republiky pojišťovnou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie a na území státu Evropského hospodářského prostoru?
a) Ne.
b) Ano.
c) Ano, ale pouze do 31. 12. 2004.
4. Pojišťovací činnost je zejména:
a) Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů.
b) Uzavírání pojistných smluv pojišťovnou, správa pojištění a poskytování plnění z pojistných smluv.
c) Spolupráce pojišťovny a zajišťovny.
5. Co je to zajišťovací činnost?
a) Poskytování okamžité pomoci pojistníkovi, pokud nastane pojistná událost.
b) Uzavírání smluv, kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená.
c) Provádění dozoru nad činností pojišťovny.
6. Obsahem zajišťovací činnosti je:
a) Uzavírání zajistných smluv s pojistníkem.
b) Uzavírání zajistných smluv mezi pojišťovnou a zajišťovnou.
c) Asistenční služba zajišťující pomoc pojištěným.
7. Je obsahem pojišťovací činnosti též uzavírání pojistných smluv pojišťovnou?
a) Ne, neboť uzavírání pojistných smluv patří do zajišťovací činnosti.
b) Ano.
c) Ano, jedná-li se o fyzické osoby.
8. Soubor uzavřených pojistných smluv se nazývá:
a) Příslušenství pojistného kmene.
b) Pojistný kmen.
c) Fond pojistných smluv.
9. Co je pojistný kmen?
a) Databáze pojistných zprostředkovatelů.
b) Soubor uzavřených pojistných smluv.
c) Uzavřené smlouvy na životní pojištění.
10. Jaká jsou práva pojistníků při převodu pojistného kmene?
a) Pojistník může vypovědět pojistnou smlouvu kdykoliv.
Nahrávám...
Nahrávám...