Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

2/2017 F.z., Výklad vyhlášky o finančním vypořádání pro finanční vypořádání za rok 2016

2/2017 F.z.
Výklad vyhlášky o finančním vypořádání pro finanční vypořádání za rok 2016
 
Referent:
Ing. Lucie Strnadová, tel.: 257 043 067
Č.j.: MF-21 427/2015/11-69
 
Ing. Taťana Lichterová, tel.: 257 042 362
PID: MFCR7XAMEA

Tento výklad Ministerstva financí slouží pro zpracování finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem za rok 2016.
Podle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) se ukončením projektu rozumí ukončení jeho financování z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu. Projekt je ukončen, když je ukončeno jeho financování podle § 2 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání. Financování je ukončeno, rozhodl-li o tom poskytovatel dotace.
§ 5 odst. 3 vyhlášky o finančním vypořádání má správně odkazovat na odstavec 2, který definuje skupiny příjemců.
§ 5 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání stanoví, že správce kapitoly vypracuje souhrnný přehled o čerpání a použití prostředků, údaje o čerpání porovná s jím vykázanými údaji v rozpočtovém