Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

19/2016 F.z., Pokyn č. MF-7, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně silniční

19/2016 F.z.
POKYN č. MF-7
kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně silniční
 
Referent: Mgr. Martin Dvořák
Č.j.: MF-14450/2016/2601-7
tel.: 257 044 321
PID: MFCR6XNHGA
S účinností k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění tohoto pokynu ve Finančním zpravodaji zrušuji níže uvedené pokyny upravující problematiku daně silniční, neboť již nejsou v současné době aktuální a není podle nich nadále postupováno.
 
- Pokyn č. D-4
- Za účelem jednotného provádění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční
- Pokyn č. D-7
- Jednotný výklad zákona o silniční dani