Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

18/2015 F.z., Informace o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost

18/2015 F.z.
Sdělení o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost
Ministerstvo financí na základě informací obdržených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR oznamuje, že ve Sbírce mezinárodních smluv byly vyhlášeny tyto dohody o výměně informací v daňových záležitostech:
 
Referent: Mgr. Košatka, tel.: 257 044 629
Č.j.: MF-53383/2015/2502
 
PID: MFCR5XRYMG
Sbírka mezinárodních smluv č. 34/2015 Dohoda mezi