dnes je 15.7.2024

Input:

17/2005 F.z., Zveřejnění otázek pro střední a vyšší kvalifikační stupeň pojišťovacích zprostředkovatelů

17/2005 F.z., Zveřejnění otázek pro střední a vyšší kvalifikační stupeň pojišťovacích zprostředkovatelů
Zveřejnění otázek pro střední a vyšší kvalifikační stupeň pojišťovacích zprostředkovatelů
 
Referent: Ing. Hana Janáčková, tel.: 257 042 429
Č.j.: 32/31 524/2005-325 EO
Ministerstvo financí, jako orgán státního dozoru v pojišťovnictví pro území ČR, podle ustanovení čl. 5 odst. 2 Zkušebního řádu pro odborné zkoušky pojišťovacího zprostředkovatele a likvidátora pojistných událostí, zveřejňuje soubor otázek pro střední a vyšší kvalifikační stupeň.
 
Ředitel odboru 32:
Ing. Václav Křivohlávek CSc., v. r.
 
Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - střední kvalifikační stupeň - obsahuje otázky ze souboru pro základní stupeň a následující
 
301.
Lze udělit pojišťovně povolení k souběžnému provozování pojišťovací činnosti podle odvětví životního pojištění a neživotního pojištění?
a)
Ano.
b)
Nelze, s výjimkou pojišťovny, která žádá o udělení povolení k provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví životních pojištění, které lze udělit povolení k souběžnému provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví č. 1 (úrazové pojištění) a 2 (pojištění nemoci) neživotních pojištění.
c)
Nelze, a to v žádném případě.
 
302.
Kolik činí minimální výše základního kapitálu pojišťovny pro provozování pojišťovací činnosti podle jednoho nebo více pojistných odvětví životního pojištění?
a)
150 mil. Kč.
b)
90 mil. Kč.
c)
50 mil. Kč.
 
303.
K čemu slouží technické rezervy, které je pojišťovna povinna vytvářet?
a)
K akumulaci prostředků pro nepředvídatelné situace.
b)
K plnění závazků z provozované pojišťovací činnosti, které jsou pravděpodobné nebo jisté.
c)
K plnění závazků vůči svým vlastníkům, kteří nesou zodpovědnost za činnost pojišťovny.
 
304.
Jaká je výše garančního fondu?
a)
Garanční fond je tvořen celkovým objemem technických rezerv v Kč.
b)
Garanční fond tvoří jednu třetinu požadované míry solventnosti pojišťovny a nesmí být v případě provozování pojišťovací činnosti v pojistném odvětví životního pojištění nižší než 90 mil. Kč.
c)
Garanční fond tvoří jednu polovinu požadované míry solventnosti pojišťovny a nesmí být v případě provozování pojišťovací činnosti v pojistném odvětví životního pojištění nižší než 150 mil. Kč.
 
305.
Která z následujících položek není součástí disponibilní míry solventnosti (vlastních zdrojů)?
a)
Základní kapitál.
b)
Výše technických rezerv.
c)
Hospodářský výsledek běžného účetního období.
 
306.
Jaká opatření nařídí Ministerstvo financí v případě, že pojišťovna má hodnotu vlastních zdrojů nižší než požadovaná míra solventnosti avšak vyšší než garanční fond?
a)
Zavede nucenou správu.
b)
Požaduje vypracování ozdravného plánu.
c)
Nařídí převod pojistného kmene.
 
307.
Ve kterém z následujících případů zavede Ministerstvo financí nucenou správu nad pojišťovnou?
a)
Má-li hodnotu vlastních zdrojů nižší než je požadovaná míra solventnosti avšak vyšší než garanční fond.
b)
Disponibilní míra solventnosti je nižší než garanční fond.
c)
V případě poklesu ratingu (downgrade).
 
Nahrávám...
Nahrávám...