Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

14/2015 F.z., Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění

14/2015 F.z.
Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění
 
Referent: Ing. Miloš Longin, tel.: 296 854 365
Č.j.: GFŘ-125472/15/7100
Generální finanční ředitelství v návaznosti na novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uveřejňuje při prokazování nároku na odpočet částek ze základu daně ve smyslu ust. § 15 odst. 6, ust. § 38k odst. 5 písm. g) a ust. § 381 odst. 1 písm. i) zákona možný vzor potvrzení v příloze.
Účelem zveřejnění vzoru „Potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění“ (dále jen „potvrzení“) je zajistit jednotný postup pojišťoven, plátců