dnes je 25.9.2023

Input:

13/2008 F.z., Rozhodnutí o stanovení místní příslušnosti jinak pro členy skupin dle zákona o dani z přidané hodnoty

13/2008 F.z., Rozhodnutí o stanovení místní příslušnosti jinak pro členy skupin dle zákona o dani z přidané hodnoty
Rozhodnutí o stanovení místní příslušnosti jinak pro členy skupin dle zákona o dani z přidané hodnoty
Ministerstvo financí rozhodlo podle ustanovení § 4 odst. 14 z. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“),
stanovuje
 
Referent: Mgr. M. Klusáčková, tel.: 257 044 007
Č.j.: 43/79 463/2008-431
 
ze dne 12. 9. 2008
tímto pro osoby, které jsou členy skupin vymezených ust. § 5a a registrovaných dle 95a z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), místní příslušnost finančního úřadu pro správu všech daní vyjma daně z nemovitostí, dědické, darovací a z převodu nemovitostí a daní staré daňové soustavy takto:
místně příslušným je finanční úřad, který je příslušný ke správě daně z přidané hodnoty u skupiny registrované u správce daně dle § 95a zákona o dani z přidané hodnoty, a to po dobu členství této osoby ve skupině a dále pro období 3 let od ukončení členství této osoby ve skupině.

Odůvodnění:
Důvodem pro stanovení místní příslušnosti odchylně od obecných pravidel zakotvených v ust. § 4 odst. 1,3,4 zákona o správě daní a poplatků je zvýšení hospodárnosti daňového procesu přenesením správy všech daní vyjma daně z nemovitostí, daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí u členů skupiny vymezené ust. § 5a a registrované dle § 95a zákona o dani z přidané hodnoty na jeden finanční úřad, a to na finanční úřad, který je příslušný ke správě daně z přidané hodnoty u skupiny. Takto bude jak
Nahrávám...
Nahrávám...