dnes je 3.10.2023

Input:

13/2005 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (část VII. Fin 2-04U a číselník územních jednotek)

13/2005 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (část VII. Fin 2-04U a číselník územních jednotek)
Sdělení
k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (část VII. Fin 2-04U a číselník územních jednotek)
 
Referent: Ing. M. Kolitsch, tel. 257 043 204
Č. j.: 11/19 050/2005-111
 
V Praze dne 25. ledna 2005
I.
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin2-04U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Finanční zpravodaj č. 11/2004).
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, které nelze definovat platnou rozpočtovou skladbou budou uvedeny do části VII. Fin 2-04U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
 
VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu - rok 2005
Název ukazatele
Číslo řádku
Kapitola
Příjmy z fondů EU
 
 
Příjmy z EAGGF na:
 
 
SOP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství
7001
329
HRDP
7002
329
Přímé platby - předfinancování
7003
329
SAPARD
7005
329
Společná organizace trhu
7006
329
Iniciativa Společenství LEADER+
7007
 
Příjmy z ERDF na:
 
 
SOP Průmysl a podnikání
7011
322
SOP Infrastruktura
7012
315, 327
Technická asistence
7014
317
Příjmy z ESF na:
 
 
SOP Rozvoj lidských zdrojů
7021
313, 315, 322, 333
Jednotný programový dokument Cíl 3
7024
313
program Iniciativa Společenství EQUAL
7025
313
Příjmy z Fondu soudržnosti
 
 
Příjmy z Fondu soudržnosti
7040
315
Výdaje na financování společných programů EU a ČR
 
 
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU
7100
 
PHARE
7101
312, 313, 314, 315, 317, 322, 328, 329, 333, 335, 345, 349
ISPA
7102
315
SAPARD
7103
317, 329
Transition facility
7104
329, 336, 345
b) související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti na
7110
 
SOP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství (EAGGF) - ze SR
7111
329
SOP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství
 
 
(EAGGF) - z EU
7112
329
Přímé platby - předfinancování
7113
329
Přímé platby - dofinancování
7114
329
HRDP - ze SR
7115
329
HRDP - z EU
7116
329
Společná organizace trhu - ze SR
7117
329
Zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh - z rozpočtu EU na předfinancování
7119
329
Zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh - ze SR na spolufinancování
7120
329
SOP Průmysl a podnikání - ze SR
7141
322
SOP Průmysl a podnikání - z EU
7142
322
SOP Infrastruktura - ze SR
7143
315, 327
SOP Infrastruktura - EU
7144
315, 327
SROP (ERDF) - ze SR
7145
317
SROP (ERDF) - z EU
7146
317
JPD pro Cíl 2 (Praha) - ze SR
7147
317
JPD pro Cíl 2 (Praha) - z EU
7148
317
Program Interreg IIIA - ze SR
7149
317
Program Interreg IIIA - z EU
7150
317
Programy INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT - ze SR
7151
317
Programy INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT - z EU
7152
317
Nahrávám...
Nahrávám...