Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

11/2016 F.z., Placení vybraných daní bezplatnou daňovou složenkou od 1. 3. 2016

11/2016 F.z.
Placení vybraných daní bezplatnou daňovou složenkou od 1. 3. 2016
 daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání,
 daň z nemovitých věcí,
 daň z nabytí nemovitých věcí,
 daň z převodu nemovitostí.

Tato služba bude realizovaná prostřednictvím Poštovní poukázky A - doklad V/DS, tzv. daňové složenky, bez úhrady ceny platební transakce.
Bezplatná Poštovní poukázka A - doklad V/DS (vzor viz Příloha č. 1) je modifikací Poštovní poukázky A, při jejímž použití hradí cenu služby majitel bankovního účtu, a která byla vytvořena speciálně pro účely Finanční správy.
Hlavním rozlišovacím znakem od běžné zpoplatněné Poštovní poukázky A je, kromě názvu poukázky, transakční kód 113 v pravém horním rohu a konstantní symbol 0001. Vizuálně Poštovní poukázku A - doklad V/DS odlišuje horní bílý pruh, ve kterém je výrazným černým písmem uveden název poštovního poukazu.
Poštovní poukázka A - doklad V/DS bude dostupná na každé pobočce České pošty, s. p. od 1. března 2016. Podobně to bude zabezpečeno i na všech územních pracovištích finančních úřadů.
Poplatníci daně z nemovitých věcí, fyzické osoby, obdrží v průběhu května 2016 poštou poštovní obálku s bezplatnou předvyplněnou Poštovní poukázkou A - doklad V/DS k úhradě daně z nemovitých věcí.
Přehled čísel bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí pomocí Poštovní poukázky A - doklad V/DS je uveden v Příloze č. 2.
Pro hotovostní úhradu jiných druhů daní je nutné použít běžnou Poštovní poukázku A.
Na Poštovní poukázce A - doklad V/DS (vyplněný vzor viz Příloha č. 3) se vyplňují následující údaje:
Levá část Poštovní poukázky A - doklad V/DS (Podací lístek):
 Kč - uvádí se zprava peněžní částka poukazované platby v hotovosti v Kč. Prázdné místo před/za peněžní částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čárou.
 Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná peněžní částka v Kč. Prázdné místo před/za peněžní částkou se proškrtává dvojitou vodorovnou čárou.
 Název finančního úřadu - uvádí se název příslušného finančního úřadu bez adresy.
 Č. účtu / Kód banky - číslo bankovního účtu finančního úřadu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí bankovního účtu (PBÚ) odpovídající konkrétní dani (PBÚ 721 daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, PBÚ 7755 daň z nemovitých věcí, PBÚ 7691 daň z nabytí nemovitých věcí a PBÚ 7763 daň z převodu nemovitostí), pomlčka, číslo matriky příslušného finančního úřadu, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
 V. symbol (variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu poplatník sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Uvádí se rodné číslo (9 nebo 10 číslic v řadě za sebou), vlastní číslo plátce přidělené finančním úřadem (9 číslic v řadě za sebou) nebo číslo výzvy na ručitele (10 číslic v řadě za sebou) a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek. Vyplňuje se zprava.
 S. symbol (specifický symbol) - vyplnění položky je nepovinné.
 Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště