Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

1/2016 F.z., Pokyn č. MF-6, kterým se ruší Pokyn D-349

1/2016 F.z.
POKYN č. MF-6
kterým se ruší Pokyn D-349
 
Referent: Mgr. et Mgr. Adam Barták
Č.j.: MF-56868/2015/3901 -2
tel.: 257 044 060
PID: MFCR5XTFCA
I.
S účinností od 1. 1. 2011 vydalo Ministerstvo financí Pokyn D-349, ze dne 28. 12. 2010, zveřejněný pod č.j.: 43/128 673/2010-431, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifikované v ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky (dále jen „Pokyn D-349“).

  
II.
S ohledem na začlenění